လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Performance Audit (PA) Workshop ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

၁။     နော်ဝေနိုင်ငံစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး (OAGN) မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည့် Ms. Hege Maasø၊ Ms. Oda Krogh Laeret ၊ Mr. Torkel Grahm-Haga တို့မှ ဦးဆောင်၍ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ Performance Audit ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှ စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။     အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ PA ၏ Execution Phase နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်ကောက် ယူသည့်နည်းစနစ်များ၊ Interview Technique များကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Data ကောက်ယူရာတွင် အသုံးပြုသည့်နည်းစနစ်များနှင့် PA Team များ အတွက် စစ်ဆေးရမည့်နယ်ပယ် (Scope) အား ပုံစံများ (Design Matrix) ချမှတ်ပေးခြင်း၊ PA ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆက်စပ်စစ်ဆေးရမည့် တာဝန်ရှိသော ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ဉပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းကို  မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောဥပဒေ၊ ဆည်မြောင်းဥပဒေဆိုင်ရာများအား ဥပမာထားအသုံးပြု၍ ရှင်းလင်းပို့ချခြင်း၊ Group Work များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် Execution Phase နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အချက် အလက်များ၊ နည်းစနစ်များအတွက် Presentations များ ပြုလုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၃။     အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်းအားဖြင့် တက်ရောက်သူများအား Performance Audit ၏ Execution Phase တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များ၊ Fieldwork တွင် ထိရောက်စွာစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာဗဟုသုတများ ရရှိစေပါသည်။

၄။     အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စစ်ဆေးရေး)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ(စစ်ဆေးရေး) နှင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ် ရုံးများမှ စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်း (၉၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ 

၅။     အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရက်စတုတ္ထနေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စစ်ဆေးရေး)နှင့် ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့ထံ နော်ဝေနိုင်ငံစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များက လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး  PA Workshop အတွင်းတွင် ပို့ချခဲ့သော Data Collection နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ PA နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Interview Technique အတွက် နည်းစနစ်များ၊ Design Matrix တွင် ဖြည့်စွက်ရမည့်အချက်အလက်များအပြင် Reporting ကိစ္စရပ်များ၊ PA ကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်စေရေး၊ PA Guideline ထွက်ရှိနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Environmental Audit ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် Performance Audit Unit အား စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။