ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်ပြည့်မီ၊ CPA (Full-Fledged) မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကနဦးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း

(၁) CPA (Full-Fledged) ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၂၆/၂၀၁၈ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများအပြည့်အစုံဖြင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်

     (က) ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ

     (ခ) မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အလုပ်သင်လုပ်သက် ၃ နှစ်ပြည့်မြောက်ကြောင်းထုတ်ပြန်သည့် ရုံးအမိန့်

     (ဂ) လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) 

     (ဃ) ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

     (င) MICPA membership ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

     (စ) CPD နာရီ မှတ်တမ်းအထောက်အထားများ (စတင်လျှောက်ထားသည့်နေ့မတိုင်မီ ၁၂ လအတွင်း CPD နာရီ အနည်းဆုံး ၂၀ နာရီ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်ပါသည်။)

     (ဆ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

(၂) တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက စိစစ်လက်ခံပြီး ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်နှင့်လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လက်မှတ်စိစစ်ရေးကော်မတီသို့ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံ၍ ကော်မတီဝင်များထံမှ သဘောတူ ကြောင်း ပြန်ကြားချက်ရရှိပါက လျှောက်ထားသူများက လျှောက်လွှာကြေးနှင့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းခြင်း၊ ပတ်စပို့အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံနှင့်အတူ ကနဦးလျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံးက မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) CPA (full-fledged) ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀,၀၀၀

မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း

(၄) CPA (Full-Fledged) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၂၆/၂၀၁၈ နှင့်အညီ အောက်ပါအထောက်အထားများ အပြည့်အစုံဖြင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်-

     (က) သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ

     (ခ) MICPA membership ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) (သက်ဆိုင်ရာ ပြက္ခဒိန်နှစ်တွက် သက်တမ်းတိုးပြီး ဖြစ်ရပါမည်။)

     (ဂ) CPD နာရီ မှတ်တမ်းအထောက်အထားများ (သတ်တမ်းတိုးမည့် ပြက္ခဒိန်နှစ်မတိုင်မီ ကပ်လျက်ရှိသောနှစ်၏ နိုဝင်ဘာလမတိုင်မီ (၁၂) လအတွင်း CPD နာရီ အနည်းဆုံး ၂၀ နာရီ ပြည့်မီရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဆက်တည်းသုံးနှစ်တွင် စုစုပေါင်းနာရီ ၁၂၀ ပြည့်မီရ မည်ဖြစ်ပါသည်။)

     (ဃ) CPA (full-fledged) မှတ်ပုံတင်ကတ် (မူရင်းနှင့်မိတ္တူ)

(၅) CPA (full-fledged) နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက် သတ်မှတ်အခကြေးငွေများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် အကြောင်းအရာ ကျပ်
လျှောက်လွှာကြေး ၁,၀၀၀
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးကြေး ၁၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဇန်နဝါရီလအတွင်း) ၁၀,၀၀၀
နောက်ကျကြေး (ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း) ၁၀၀,၀၀၀
သက်တမ်းပြတ်ကြေး တစ်နှစ်လျှင် ၁၀,၀၀၀