ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အကြောင်း

စာရင်းစစ်ရုံးဝန်ထမ်း ကျင့်စဉ်ဆောင်ပုဒ်

သင့်အောင်ပေါင်း
ကောင်းအောင်နေ

တော်အောင်ကြိုးစား
စည်းကမ်းရိုသေ
တာဝန်ကျေစေ

စာရင်းစစ်ရုံးဝန်ထမ်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတစ်ရပ်
 

သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းများကို စောင့်ထိန်းလိုက်နာကြ၍ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အစဉ်တိုးတက်နေစေခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးရေး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရေးကို ဦးတည်ထားရှိရန်။

စာရင်းစစ်ရုံးဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များ

ရှောင်ရန်

(က)   ရုံး၏ဂုဏ်သရေ ပျက်ယွင်းညှိုးနွမ်းစေမည့် အနေအထိုင်အပြုအမူ အကျင့်အကြံများကို မပြုလုပ်ရ။
(ခ)   လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးမပြုရ။
(ဂ)   တံစိုးလက်ဆောင်များမယူရ။
(ဃ)  လျှို့ဝှက်ချက်များ မပေါက်ကြားစေရ။
(င)   စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများ၌ မပါဝင်ရ။

ဆောင်ရန်

(က)   စစ်ဆေးရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရန် ဦးတည်ကြိုးပမ်းရမည်။
(ခ)    သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဂရုဓမ္မစိုက်ထုတ်မှုရှိရမည်။
(ဂ)    အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုရမည်။
(ဃ)   ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာနှင့် အဂတိလေးပါး ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(င)     မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရလျှိုု့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(စ)    စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို လမ်းစဉ်အတိုင်းတင်ပြရမည်။
(ဆ)   စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အားလုံးကို မကြွင်းမကျန် ဖော်ပြအစီရင်ခံရမည်။
(ဇ)     မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းစစ်စံများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။