ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လျှောက်လွှာများ

Monday, December 29, 2014 - 01:00

သင်တန်းသို့သတင်းပို့ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အထောက်အထားများမှာ-
(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား(သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားမိတ္တူ၊
(ခ)  သင်တန်းသို့စေလွှတ်သည့် ရုံးအမိန့်၊
(ဂ)  မကြာမီက ရိုက်ကူးထားသော ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

အခြားဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊လေ့ကျင့်ရေးဌာန၊သင်တန်းကျောင်းအနေဖြင့်နှစ်စဉ်သင်ကြားပို့ချမှု  အစီအစဉ်အရ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး/ ခရိုင်စာရင်းစစ်အရာရှိများ မွမ်းမံသင်တန်း၊ မြို့နယ် စာရင်းစစ်အရာရှိများနှင့်ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရှိစာရင်းစစ်အရာရှိများအတွက်မွမ်းမံသင်တန်း        များ၊ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၊အစိုးရငွေစာရင်းထားနည်းသင်တန်းများနှင့်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။