ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကချင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး

ကချင်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
ရုံးကြီးလမ်း ၊ သီတာရပ်ကွက် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့
ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်း  ၀၇၄-၂၂၄၁၉
ဖက်စ် ၀၇၄-၂၄၁၉၄

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်စန်းယုမော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း     :   ၀၇၄-၂၂၄၁၉

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင် နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  ပူတာအိုခရိုင်
  (၁) ပူတာအိုမြို့နယ်
  (၂) မချမ်းဘောမြို့နယ်
  ဗန်းမော်ခရိုင်
  (၁) ဗန်းမော်မြို့နယ်
  (၂) မိုးမောက်မြို့နယ်
  (၃) မန်စီမြို့နယ်
  (၄) ရွှေကူမြို့နယ်
  မြစ်ကြီးနားခရိုင်
  (၁) တနိုင်းမြို့နယ်
  (၂) မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်
  (၃) ဝိုင်းမော်မြို့နယ်
  မိုးညှင်းခရိုင်
  (၁) ဖားကန့်မြို့နယ်
  (၂) မိုးကောင်းမြို့နယ်
  (၃) မိုးညှင်းမြို့နယ်