အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံရေးရာ၊လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသနဦးစီးဌာန)

ဒေါ်နိုင်သက်ဦး
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဦးစီးဌာန)

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်နိုင်သက်ဦး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၂

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-၄၁၃၃၉၂

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-၅၂၁၄၄၃၈

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၄၀၇၂၈၆

အီးမေးလ်

naingthet.oo @gmail.com

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ် ၁၂ ၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

နေအိမ်အမှတ် (၅၄၅/၂)၊ (Duplex) စံပယ်အိမ်ရာ
ဇေယျသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ နေပြည်တော်။