ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မွန်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

မွန်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
တောင်ဝိုင်းလမ်း ၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက် ၊  မော်လမြိုင်မြို့
မွန်ပြည်နယ်
ဖုန်း      : ၀၅၇-၂၄၇၃၄
ဖက်စ်   : ၀၅၇-၂၇၁၁၇

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်ခင်ပြုံးရီ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း    : ၀၅၇-၂၄၇၃၄

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  မော်လမြိုင်ခရိုင်
  (၁) ကျိုက်မရောမြို့နယ်
  (၂) ချောင်းဆုံမြို့နယ်
  (၃) မုဒုံမြို့နယ်
  (၄) မော်လမြိုင်မြို့နယ်
  (၅) ရေးမြို့နယ်
  (၆) သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်
  သထုံခရိုင်
  (၁) ကျိုက်ထိုမြို့နယ်
  (၂) ပေါင်မြို့နယ်
  (၃) ဘီးလင်းမြို့နယ်
  (၄) သထုံမြို့နယ်