Announcements

၁။ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၈၈) အသီးသီးမတိုင္မီ၊ သင္တန္းမ်ား၌ စာေမးပြဲက်ရံႈးသူမ်ားသည္အမွတ္စဥ္(၈၉)သင္တန္းစာေမးပြဲတြင္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ေျဖဆိုခြင္႔ ရွိပါသည္။
၂။ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ားမွာ-
(က) သင္တန္းတက္ေရာက္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ထားရွိေသာသင္တန္းမ်ားအတြက္ေန႔စဥ္ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္တိုေရးထိုးရမည္။
(ခ) သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ေသာေန႔မ်ားတြင္ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတို႔၏၀တၱရားအတိုင္း ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရမည္။
(ဂ) သင္တန္းတက္ပ်က္ကြက္သူမ်ားစာရင္းကိုသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔သင္တန္းေက်ာင္းမွေပးပို႔ ပါသည္။သင္တန္းသို႔ခြင္႔ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ(၁၀)ရက္အထိပ်က္ကြက္သူမ်ားကိုသင္တန္း သားစာရင္းမွနုတ္ပယ္၍သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဃ) သင္တန္းသား/သူတို႔သည္ေက်ာင္းတက္ရက္အားလံုး၏၇၅%တက္ရာက္သင္ၾကားၿပီးသူမ်ားကို သာစာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခြင္႔ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင်တန်းအမည်များ ပြောင်းလဲခြင်း
Wed, 10/24/2012 - 21:45