ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကယားပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး

ကယားပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ဦးနီလမ်း ၊ ဒေါ်ဥခူရပ်ကွက် ၊ လွိုင်ကော်မြို့

ကယားပြည်နယ်

ဖုန်း : ၀၈၃-၂၁၀၉၀

ဖက်စ်: ၀၈၃-၂၂၄၉၄

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်သိန်းသိန်းအေးး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖုန်း     :   ၀၈၃-၂၁၀၉၀

 ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  လွိုင်ကော်ခရိုင်
  (၁) ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်
  (၂) ဖရူးဆိုမြို့နယ်
  (၃) လွိုင်ကော်မြို့နယ်
  ဘော်လခဲခရိုင်
  (၁) ဖားဆောင်းမြို့နယ်
  (၂) မယ်စဲ့မြို့နယ်