ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Results

စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး(၁)လခွဲခန့်အကြာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြေဆိုသူတစ်ဉီးချင်းအား အကြောင်းမကြားတော့ဘဲ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသို့ အောင်စာရင်းအားပေးပို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများကို ဆက်လက်အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)အမှတ်စဉ်-၃၉ သင်တန်းစာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Sat, 05/31/2014 - 22:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲအောင်စာရင်းပါ ခုံအမှတ်နှင့် စာစစ်ဌာနပြင်ဆင်ခြင်း
Thu, 07/25/2013 - 23:45
လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် အမှတ်စဉ် -38 စာမေးပွဲအောင်စာရင်း
Sat, 05/25/2013 - 01:00
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်စဉ် -၃၅ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 06/12/2012 - 22:45