ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

MAC ကြေငြာချက်များ

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၃ တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 10/03/2023 - 11:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၂ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် ဖြေဆိုရမည့်နေရာစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 09/21/2023 - 15:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၈ သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Fri, 09/15/2023 - 17:00
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Sat, 08/26/2023 - 12:30
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၅ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ခုံအမှတ်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်နေရာစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Fri, 08/11/2023 - 17:15
၂၀၂၃ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရသည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၉ /၂၀၂၃
Fri, 08/04/2023 - 12:00
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်တန်းဆရာများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၈/၂၀၂၃
Fri, 08/04/2023 - 11:30
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၃ သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Fri, 07/28/2023 - 19:30
စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Mon, 07/17/2023 - 12:45
အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လုပ်ငန်း ရပ်နားစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Mon, 07/17/2023 - 12:45

Pages