ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

MAC ကြေငြာချက်များ

အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 02/20/2024 - 20:30
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲ Module ပြန်လည်ဖြေဆိုသူများ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 02/14/2024 - 16:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 02/14/2024 - 16:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 02/14/2024 - 16:00
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၈ သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် သင်တန်းသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ
Wed, 02/07/2024 - 18:45
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၈ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် သင်တန်းသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ
Wed, 02/07/2024 - 18:45
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ နောက်ဆက်တွဲ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရှိသူများ၏ ဖြေဆိုရန်ခုံအမှတ်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်နေရာစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 01/24/2024 - 18:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် ဖြေဆိုရမည့်နေရာစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 01/16/2024 - 18:15
သတ်မှတ်အခကြေးငွေများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၄
Mon, 01/15/2024 - 17:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် ( ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၂ စာမေးပွဲ Module ပြန်လည်ဖြေဆိုသူများ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 01/09/2024 - 17:45

Pages