ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

MAC ကြေငြာချက်များ

နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံခြင်းစံများလိုက်နာကျင့်သုံးရန် ထုတ်ပြန်ခြင်း အမိန့်‌ကြော်ငြာစာအမှတ်-၂၂/၂၀၂၄
Fri, 06/14/2024 - 17:15
စာရင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၄
Fri, 06/14/2024 - 11:00
အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 06/13/2024 - 13:30
အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 06/13/2024 - 12:45
စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 06/12/2024 - 17:30
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ စာမေးပွဲ Module ပြန်လည်ဖြေဆိုသူများအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 06/12/2024 - 13:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 06/12/2024 - 13:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Wed, 06/12/2024 - 13:00
အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Mon, 04/22/2024 - 16:30
စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Mon, 04/22/2024 - 16:15

Pages