ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

MAC ကြေငြာချက်များ

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် ၄၇ သို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် သင်တန်းသားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ
Thu, 01/12/2023 - 21:00
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၇ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် သင်တန်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ
Thu, 01/12/2023 - 19:15
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ (၁၈)ကြိမ်မြောက် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း
Fri, 12/30/2022 - 18:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၄၀ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ခုံအမှတ်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်နေရာ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 12/29/2022 - 18:45
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၄၆ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့်ဖြေဆိုရမည့်နေရာစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 12/29/2022 - 11:30
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲ Module ပြန်လည်ဖြေဆို သူများ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 11/22/2022 - 18:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 11/22/2022 - 18:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၁ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 11/22/2022 - 18:30
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုအခမ်းအနားနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်နှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း
Fri, 11/11/2022 - 12:15
အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပရန်ကိစ္စ
Tue, 10/25/2022 - 16:45

Pages