ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Results

စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး(၁)လခွဲခန့်အကြာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြေဆိုသူတစ်ဉီးချင်းအား အကြောင်းမကြားတော့ဘဲ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသို့ အောင်စာရင်းအားပေးပို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများကို ဆက်လက်အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Tue, 08/09/2016 - 14:15
ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)သင်တန်းဆင်းအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်ကြေငြာခြင်း
Fri, 08/02/2013 - 00:45
စာရင်းစစ်မှူးများလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၆) စာမေးပွဲ အောင်-ရှုံးစာရင်း
Tue, 01/29/2013 - 00:30