ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Announcements

စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး(၁)လခွဲခန့်အကြာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြေဆိုသူတစ်ဉီးချင်းအား အကြောင်းမကြားတော့ဘဲ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသို့ အောင်စာရင်းအားပေးပို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများကို ဆက်လက်အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

Time Table For Qualifying to be recognized as CPA
Mon, 11/18/2019 - 16:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် နည်းလမ်း
Wed, 12/24/2014 - 00:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း သင်တန်းတက်ရောက်မှု ၆၀%မပြည့်မီ၍ သင်တန်းပြန်လည်တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
Fri, 07/18/2014 - 00:15
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်အကြိမ်ကန့်သတ်ချက်ပယ်ဖျက်ခြင်း
Tue, 02/25/2014 - 00:15
CPA I (39) တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း
Thu, 02/14/2013 - 00:30
Fee for CPA & DA
Thu, 05/31/2012 - 23:45