ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စစ်ဆေးရေးဌာနများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

 စစ်ဆေးရေး (၁ ၊ PA)
 ဒေါ်မြဇင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅ -၆၇ -၃၄၀၇၇၅၆
 အိမ် -  ၉၅ -၆၇ -********
 မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-************
 လိပ်စာ  တိုက်အမှတ်(၆၁၁၀)၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
 အီမေးလ်  myamyazin79@gmail.com
 စစ်ဆေးရေးဌာန (၂ ၊ ၃)
 ဒေါ်မြတ်ဖြူပြာကြည်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၈
 အိမ်  ၉၅-၆၇-**************
 မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-*************
 လိပ်စာ  တိုက်အမှတ် ၇၆၃၊ ဘောဂသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
 အီမေးလ်  myatphyupyarkyi@gmail.com
 စစ်ဆေးရေးဌာန (၄၊ ၅ )
 ဒေါ်သန္တာဖြူအေး ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၃၇
 အိမ်  ၉၅-၆၇-******
 မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-*************
 လိပ်စာ  တိုက်(၁၉)၊ စံပယ်အိမ်ရာ၊ နေပြည်တော်
 အီမေးလ်  thandarphyuaye@gmail.com
 စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ (၆၊ ၇)
 ဒေါ်ခင်လင်းရီ ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၃
 အိမ်  ၉၅-၆၇-***********
 မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-********
 လိပ်စာ  တိုက်အမှတ် (၆၁၁၁)၊ ဘူးကွဲ၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
 အီးမေးလ်  khinlinyee77@gmail.com

 

စစ်ဆေးရေး - ၁

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)

သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                   ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                               လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  နေပြည်တော်ကောင်စီ                                                                                                                                                                                                                                                          

 

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကချင်ပြည်နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၂
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                                                   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန  အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                 

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကယားပြည်နယ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
 

စစ်ဆေးရေး - ၃
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                            နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                                                 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကရင်ပြည်နယ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၄
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                                                        လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                              ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ချင်းပြည်နယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၅
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                   နေပြည်တော် စာရင်းစစ်ရုံး

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
မွန်ပြည်နယ် 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၆
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)   
ရှမ်းပြည်နယ်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၇
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ                                                                                                                                                                                                                                                          နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                  ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                                                 ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                 ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့                                                                                                                                                                                                                                                                                အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန (၁)                                                                                                            ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                             ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                              အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး                                                                                                                                                                                                                                           နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး                                                                                                                                                                                                                                                        ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးရေးဌာန                                                                                                                                                                                                                                                             တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)

ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း