စစ်ဆေးရေးဌာနများ

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ

စစ်ဆေးရေး (၁ နှင့် ၂)
 ဒေါ်မြမြစိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း၊ ရုံး - ၊ ၉၅ -၆၇ -၄၀၇၃၂၆
       အိမ် - ၉၅ -၆၇ -********
မိုဘိုင်း ၉၅-၉-************
လိပ်စာ ************************
စစ်ဆေးရေးဌာန (၃ နှင့် ၄)
ဒေါ်............၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း၊ ရုံး - ၊ ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၈
အိမ် ၉၅-၆၇-**************
မိုဘိုင်း ၉၅-၉-*************
လိပ်စာ *****************
စစ်ဆေးရေးဌာန (၅ နှင့် ၆)
ဒေါ်သန္တာဖြူအေး ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅-၆၇-၄၀၇၃၃၇
       အိမ်  ၉၅-၆၇-******
မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-*************
လိပ်စာ  *************
စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ (၇နှင့် ၈)
ဒေါ်လှလှကျိန် ၊ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဖုန်း၊ ရုံး - ၊  ၉၅-၆၇-၄၀၇၅၉၃
       အိမ်  ၉၅-၆၇-***********
 မိုဘိုင်း  ၉၅-၉-********
 လိပ်စာ  ****************
 အီးမေးလ်  ********@gmail.com

စစ်ဆေးရေး - ၁
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကချင်ပြည်နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၂
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွ့ဲရုံး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
နေပြည်တော်ကောင်စီ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
မွန်ပြည်နယ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၃
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကရင်ပြည်နယ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၄
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
 နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
 အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ကယားပြည်နယ်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၅
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
 မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
 စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
 ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
 နေပြည်တော်စာရင်းစစ်ရုံး

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
 နေပြည်တော်

စစ်ဆေးရေး - ၆
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
 လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)   
ချင်းပြည်နယ်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ဆေးရေး - ၇
တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
 ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
 ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
 နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

 စစ်ဆေးရေး - ၈ တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ)
 သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
 ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
 
 တာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်စစ်ဆေးရမည့် (ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများ)
 ရှမ်းပြည်နယ်
 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး