ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ရှမ်းပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရုံးကြီးလမ်း ၊ သစ်တောရပ်ကွက် ၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း    : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
ဖက်စ် :၀၈၁-၂၁၂၉၆    

 ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်မော်မော် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း    : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
မိုဘိုင်း: ၀၉-----------------

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  ကျောက်မဲခရိုင်
  (၁) ကျောက်မဲမြို့နယ်
  (၂) နောင်ချိုမြို့နယ်
  (၃) နမ္မတူမြို့နယ်
  (၄) မိုးမိတ်မြို့နယ်
  (၅) မဘိမ်းမြို့နယ်
  (၆) သီပေါမြို့နယ်
  (၇) မန်တုံမြို့နယ်
  (၈) နမ့်ဆန်(မြောက်)မြို့နယ်
  ကျိုင်းတုံခရိုင်
  (၁) ကျိုင်းတုံမြို့နယ်
  တောင်ကြီးခရိုင်
  (၁) ကလောမြို့နယ်
  (၂) ဆီဆိုင်မြို့နယ်
  (၃) ညောင်ရွှေမြို့နယ်
  (၄) တောင်ကြီးမြို့နယ်
  (၅) ပင်းတယမြို့နယ်
  (၆) ပင်လောင်းမြို့နယ်
  (၇) ဖယ်ခုံမြို့နယ်
  (၈) ရွာငံမြို့နယ်
  (၉) ရပ်စောက်မြို့နယ်
  (၁၀) ဟိုပုံးမြို့နယ်
  မိုင်းဆတ်ခရိုင်
  (၁) မိုင်းတုံမြို့နယ်
  (၂) မိုင်းဆတ်မြို့နယ်
  လွိုင်လင်ခရိုင်
  (၁) ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်
  (၂) နမ့်စန်(တောင်) မြို့နယ်
  (၃) လွိုင်လင်မြို့နယ်
  (၄) လဲချားမြို့နယ်
  လားရှိုးခရိုင်
  (၁) တန့်ယန်းမြို့နယ်
  (၂) မိုင်းရယ်မြို့နယ်
  (၃) လားရှိုးမြို့နယ်
  (၄) သိန်းနီမြို့နယ်
  (၅) ကွမ်းလုံမြို့နယ်
  (၆) ဟိုပန်မြို့နယ်
  မူဆယ်ခရိုင်
  (၁) ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်
  (၂) နမ့်ခမ်းမြို့နယ်
  (၃) မူဆယ်မြို့နယ်
  တာချီလိတ်ခရိုင်
  (၁) တာချီလိတ်မြို့နယ်
  (၂) မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်
  လင်းခေးခရိုင်
  (၁) မိုးနဲမြို့နယ်
  (၂) မောက်မယ်မြို့နယ်
  (၃) လင်းခေးမြို့နယ်