ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
သုခလမ်းသွယ် ၊ ဆန်းချီရပ်ကွက် ၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း :  ၀၅၉-၂၃၅၃၇
ဖက်စ်: ၀၅၉-၂၃၅၃၆

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဒေါ်အေးအေးမာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း     :   ၀၅၉-၂၃၅၃၇
မိုဘိုင်း  :   ၀၉-*******

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
  ထားဝယ်ခရိုင်
  (၁) ထားဝယ်မြို့နယ်
  (၂) ရေဖြူမြို့နယ်
  (၃) လောင်းလုံမြို့နယ်
  (၄) သရက်ချောင်းမြို့နယ်
  မြိတ်ခရိုင်
  (၁) ကျွန်းစုမြို့နယ်
  (၂) တနင်္သာရီမြို့နယ်
  (၃) ပုလောမြို့နယ်
  (၄) မြိတ်မြို့နယ်
  ကော့သောင်းခရိုင်
  (၁) ကော့သောင်းမြို့နယ်
  (၂) ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်