ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Results

စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး(၁)လခွဲခန့်အကြာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြေဆိုသူတစ်ဉီးချင်းအား အကြောင်းမကြားတော့ဘဲ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများသို့ အောင်စာရင်းအားပေးပို့ အကြောင်းကြားပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးများမှတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများကို ဆက်လက်အကြောင်းကြားဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းနှင့် စာစစ်ဌာနအလိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်
Sat, 07/12/2014 - 00:00
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Fri, 03/14/2014 - 23:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းနှင့် စာစစ်ဌာနအလိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Fri, 07/19/2013 - 23:30