ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

စာမေးပွဲ

၁။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီသင်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်သည့်သင်တန်းသားများသည် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မီမှသာ စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း စာမေးပွဲကြေးနှင့် လျှောက်လွှာကြေးတို့ကို MAC သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းသားများနှင့် ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖြေဆိုသူများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသူများသည် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်းကျောင်းများတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသူများသည် ကျောင်းများမှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း ပေးသွင်း၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကို လျှောက်ထားရမည်။

၃။ စာမေးပွဲများကို Module အားလုံးဖြစ်စေ၊ Module အလိုက်ဖြစ်စေ ဖြေဆိုနိုင်ပြီး ဖြေဆိုသည့် Module တစ်ခုထဲမှ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကျရှုံးခဲ့ပါက ယင်း Moduleထဲမှ ဘာသာရပ်အားလုံးကို ပြန်လည်ဖြေဆိုရပါမည်။ Module ၂ ခု လုံးအောင်မြင်ရမည့်ကာလမှာ တစ်ဆက်တည်းကျင်းပမည့် စာမေးပွဲအကြိမ်ရေ ၅ ကြိမ်ထက်မပိုရပါ။ တစ်ဆက်တည်း ၅ ကြိမ်ဖြေဆိုပြီးသော်လည်း Module ၂ ခုလုံး အောင်မြင်မှုမရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Module ၂ ခုအနက် Module ၁ ခု အောင်မြင်မှု မရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဆက်တည်း စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခြင်း မရှိလျှင်သော်လည်း ကောင်း၊ Module ၂ ခုလုံးအား ကနဦး စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ဖြေဆိုရမည်။ သင်ကြားပို့ချသည့် ဘာသာရပ်အားလုံးအတွက် စာမေးပွဲအောင်မှတ်ကို တစ်ဘာသာလျှင် ၄၀ မှတ်ဟု သတ်မှတ်သည်။