ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ကရင်ပြည်နယ်

ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ကရင်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ဇွဲကပင်လမ်း ၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ၊ ဘာအံမြို့

ကရင်ပြည်နယ်

ဖုန်း : ၀၅၈-၂၁၀၉၂

ဖက်စ်: ၀၅၈-၂၁၀၉၂

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

ဦးအောင်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဖုန်း     :   ၀၅၈-၂၁၀၉၂

မိုဘိုင်း : ၀၉-*********

ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ

စဉ် ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ  
  ကော့ကရိတ်ခရိုင်  
  (၁) ကော့ကရိတ်မြို့နယ်  
  (၂) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်  
  ဘားအံခရိုင်  
  (၁) ဘားအံမြို့နယ်  
  (၂) လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်  
  (၃) သံတောင်ကြီးမြို့နယ်  
  မြဝတီခရိုင်  
  (၁) မြဝတီမြို့နယ်  
  ဖာပွန်ခရိုင်  
  (၁) ဖာပွန်မြို့နယ်