ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် စာရင်းစစ်(၃)(လစာနှုန်းကျပ် ၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) နှင့် အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက် (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။        ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် စာရင်းစစ်(၃) (လစာနှုန်းကျပ် ၁၉၈၀၀၀ -၂၀၀၀ -၂၀၈၀၀၀ )  နှင့် အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက် (လစာနှုန်းကျပ်  ၁၈၀၀၀၀ -၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀  ) ရာထူးနေရာများ အတွက် ၂၁-၈-၂၀၁၉ ရက် ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့၌ ကြော်ငြာထည့်သွင်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ရာ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ၁၉ - ၉ -၂၀၁၉ ရက်နေ့ နှင့် ၂၀ - ၉ -၂၀၁၉ ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်ရှိသူ များကို အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်-

(က)     ကျင်းပမည့်နေရာ                     - ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

(ခ)       သတင်းပို့ရမည့်နေ့ရက်             -  ၁၈-၉-၂၀၁၉ /၁၉-၉-၂၀၁၉

(ဂ)       ကျင်းပမည့်နေ့ရက်/အချိန်        -  ၁၉-၉-၂၀၁၉/၂၀-၉-၂၀၁၉၊  ၉ : ၀၀နာရီ

၂။         လူတွေ့စာမေးပွဲ လာရောက်ဖြေဆိုမည့်သူများသည် သတင်းပို့ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ရက် ရုံးချိန် (၉:၀၀ နာရီမှ ၄:၀၀ နာရီ ) အတွင်း စီမံရေးရာ၊ (ဝန်ထမ်းရေးရာ-၁)သို့ သတင်းပို့ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

၃။        လူတွေ့စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေဆိုမည့်သူများသည် အောက်ပါတို့ကို မိမိနှင့်တပါတည်း ယူဆောင် လာရန် ဖြစ်ပါသည်-

(က)     ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်း/ပညာအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အတွက်အထောက်အထားမူရင်း

            (ခ)       အသက်အထောက်အထားအတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်အောင်လက်မှတ် (သို့မဟုတ်)

                      အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း

                        (ဂ)       နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်း

                       (ဃ)     အခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်မူရင်း

၄။        ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၇၂၈၈ သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။