ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၂-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၃) ကျင်းပခြင်း