ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ဒေါ်စီစီချိန်
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်စီစီချိန်

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၇

အီးမေးလ်

sisichein@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

အခန်း ( -------- )၊ C- ---------- ------------အိမ်ရာ၊--------ရပ်ကွက်၊  နေပြည်တော်၊၊

ဌာနခွဲများ

ဦးစီးရုံး

အမည်

ဒေါ်လှလှချစ် (လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၈

E-mail hlahlachit.oagmac@gmail.com

အမည်

ဒေါ်စံပယ်မြတ်သွင် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၁၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

အမည်

ဉီးအေးငွေ(လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၈

E-mail ayengweoag@gmail.com
   

အမည်

 ဒေါ်ကျော့ကျော့ထွန်း (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail kywatkywathtun@oagmac.gov.mm

မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

အမည် ဒေါ်မြင့်သီတာ (ညွှန်ကြားရေးမှူး)
ရုံးဖုန်း ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၇
အိမ်ဖုန်း ၉၅-၆၇-*******
E-mail **********

အမည်

ဒေါ်ရီရီမြင့် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၄

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-*******

E-mail mayyilaymyint@gmail.com