ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၈-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးဝန်ထမ်းများ စုပေါင်းဝတ်ရွတ်ပူဇော်ခြင်း