ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၇-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၂၃၄ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း