ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၂-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးတာဝန်ခံအရာထမ်းများ တွေ့ဆုံခြင်း