ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၁-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ခရိုင်/မြို့နယ်စာရင်း စစ်ရုံးများမှဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံခြင်း