ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၄-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပါင်း၍ တန်ဆောင်တိုင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပခြင်း