၁၄-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံတကာစာရင်းစံများ ငွေသားအခြေခံအပိုင်း (၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း