၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် “Mobile ပစ္စည်းများအတွက် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း