၁၂-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် စာရင်းစစ်မှူးများလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်-၃၉ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း