မိုးရာသီ သစ်ပင်နှင့် သီးပင်စားပင် စိုက်ပျိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း

       ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ၁၈-၇-၂၀၁၉ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀နာရီက ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်း တက်ရောက်၍ မဟော်ဂနီပင်၊အုန်းပင် စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပါသည်။အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကလည်း နှစ်ရှည်ပင်များဖြစ်သည့် ကျွန်းပင်၊ ပျဉ်းကတိုးပင်နှင့် မဟော်ဂနီပင်(၁၀၀)ပင်နှင့် အုန်းပင်၊ ကီလိုမာလကာပင်၊ သံပုရာပင်၊ စိန်တလုံးသရက်ပင်၊ ပိန္နဲပင် စုစုပေါင်း (၁၄၆)ပင် စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပါသည်။