ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်း မြောက်ဦးခရိုင် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ