Office of the Auditor
General of the Union
www.oagmac.gov.mm

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းသည္ EU Mission မွ Expert ျဖစ္သူ Mr. Anders Hjertstrand ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

၁။       ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းသည္ EU Mission မွ Expert ျဖစ္သူ Mr. Anders Hjertstrand ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

၂။       ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ Mr. Anders က Mandate, Legal framework and Organizational structure တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤရုံးမွ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့မွဳမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျပီး အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားနွင့္မထပ္ေစေရး EU မွ စီစဥ္ ထားမွဳမ်ား၊ Mr. Anders နွင့္ Mr. Ray Watkins တို႔ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ Study Report နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ Workshop ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (သို့မဟုတ္) ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ လာေရာက္ျပဳလုပ္မည့္ကိစၥ စသည္တို႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။       အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန) ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။