Office of the Auditor
General of the Union
www.oagmac.gov.mm

စာရင္းစစ္ (၁) မ်ားလုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၃၃ ) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

၁။     ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္( ၁၀ း ၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ စာရင္းစစ္ ( ၁ ) မ်ားလုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ( ၃၃ ) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

၂။     အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန)၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သား ( ၁၀၂ ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၃။     အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က -

-       ဤသင္တန္းကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ စာရင္းပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစ ရန္၊ စာရင္းဇယားမ်ား မွန္ကန္စြာျပဳစုထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္၊ ကုိယ္က်င့္ တရားေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

-       ဤသင္တန္းေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း တက္ေရာက္

ၿပီးသည့္ စာရင္းစစ္(၁)စုစုေပါင္း (၂၇၆၉) ဦး ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊

 

-       စာရင္းစစ္(၁)မ်ားသည္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္အတြက္ သတိသမ္ပဇဥ္အျပည့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္၊ Professional Ethics မ်ားကိုလိုက္နာၾကရန္နွင့္ သိလည္းသိ၊ တတ္လည္းတတ္ျပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

-       စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြယ္မေယာင္နွင့္ အမွန္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ စဥ္းစဥ္းစားစား ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္ရျပီး ခက္ခဲသည့္အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

-       နုိင္ငံေတာ္ပုိင္က႑စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရသည့္ နုိင္ငံပုိင္က႑မွ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အက်ဳိးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္မြန္ျမတ္ေၾကာင္း၊

-       မိမိတို႔ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာသည့္ေခတ္နွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ ျဖင့္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။    အခမ္းအနားကို   နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။