Office of the Auditor
General of the Union
www.oagmac.gov.mm

News and Activities

ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴးေျပာင္းေရႊ႕ခန္႕ထားျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴးမ်ားခန့္ထားျခင္း
အစုိးရ အစုရွယ္ယာ ပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ ခန့္အပ္ျခင္း ကိစၥ
အမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာ စာရင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရပ္နားသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္
နိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္စံမ်ား လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ျပဌာန္းျခင္း
အေသးစားနွင့္ အလယ္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း စံမ်ား
နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျပဌာန္းျခငး္
အေျခခံစာရင္းကိုင္နွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈုသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃၀) ဆင္းပြဲအခမ္း အနားက်င္းပခဲ့
၁။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ ( ၃ ) ရက္ေန႔ နံနက္( ၁၀ း ၀၀ ) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ အေျခခံ စာရင္းကိုင္နွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈု သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃၀) ဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္း လမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သင္တန္းကထိကမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၂၂၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဒီပလိုမာစာရင္းကုိင္ (ပထမပိုင္း) သင္တန္းသား မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း
လက္မွတ္ရျပည္သူ့စာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း) သင္တန္း ၊ အမွတ္စဥ္ - ၄၂ စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရငး္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

Pages