ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)သင်တန်းဆင်းအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်ကြေငြာခြင်း

Friday, August 2, 2013 - 00:45