လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်-၄၃ စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း