ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ အောင်မှတ်များက ဘယ်လောက်လဲ ?

ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၅၀ မှတ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ် ခုလုံး အနည်းဆုံး ၅၀ မှတ်စီရမှာသာလျှင် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။