MAC ကြေငြာချက်များ

Data Processing and Management Reporting System အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါကြော်ငြာ၊ စည်းကမ်းချက်နှင့် Request for Proposal
Wed, 12/23/2020 - 19:00
မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တည်ဆဲအမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ရုံးအမိန့်စာအုပ်များနှင့် လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲမေးခွန်း၊ အဖြေနှင့် စာစစ်မှူးသုံးသပ်ချက် စာအုပ်များ ရောင်းချခြင်း
Sat, 12/19/2020 - 14:15
စာရင်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၂၈/၂၀၂၀)
Mon, 12/07/2020 - 20:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်စဉ်-၃၉ သင်တန်းစာမေးပွဲ Module-1 နှင့် Module-2 ပြန်လည်ဖြေဆိုသူများ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 11/26/2020 - 18:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်စဉ်-၃၉ စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်ဆု ရရှိသူများနှင့် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 11/26/2020 - 18:15
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၃၉ စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Thu, 11/26/2020 - 12:45
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၄၄ အား Online စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
Fri, 11/20/2020 - 17:45
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်း အခွန်စည်းကြပ်မှု ဉပဒေဘာသာရပ်တွင် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဉပဒေအား ထည့်သွင်းလေ့လာရန်ကိစ္စ
Fri, 11/13/2020 - 10:30
၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်ကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
Tue, 11/03/2020 - 17:30
၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန်ကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
Tue, 11/03/2020 - 17:15

Pages