ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) စာမေးပွဲတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းနှင့် စာစစ်ဌာနအလိုက် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်

Saturday, July 12, 2014 - 00:00