ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)အမှတ်စဉ်(၄၁)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း(ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်(၄၁)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း ရုံးအဖွဲ့ ၀၁- ၂၂၃၁၄၃ ၊ ၀၁-၂၁၄၀၂၀၊ ၀၁- ၂၂၇၂၄၆ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။