ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအရည်အချင်းများ လိုအပ်ပါသလဲ?

- နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်းနေပြည်တော်ရှိ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဘဲ တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ််။ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား သင်တန်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ််။