ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲအတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါ။

- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း/ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။