OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THE UNION

 

OAG ကြေငြာချက်များ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒု-စာရင်းစစ်မှူးရာထူး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၄၄၆) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Thu, 02/16/2023 - 14:00
Notification 3/2016
Tue, 09/10/2019 - 14:45
Notification 3/2016
Tue, 09/10/2019 - 14:45
Request for Expressions of Interest for Individual Consultant – National ICT Expert
Fri, 11/02/2018 - 15:30
PFM Project အတွက် External Auditor ခေါ်ယူခြင်း
Fri, 05/06/2016 - 14:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Mon, 03/21/2016 - 14:45
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲ ဘာသာရပ်အလိုက် ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းနှင့် စာစစ်ဌာနအလိုက် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်းစာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
Mon, 03/21/2016 - 14:45