ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ

Fri, 07/03/2020 - 13:45 -- admin_oag_2015

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ   ၂၇  ရက်

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (၃/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးကို ၂၇-၆-၂၀၂၀ နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီရုံး၌ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆွေးနွေး

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(၂/ ၂၀၂၀) အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခြင်းကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီနည်းဥပဒေမူကြမ်းကိစ္စ၊ မြန်မာ နိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၌ ၂၀၂၀ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်သင်တန်း ကျောင်း၊ သင်တန်းဆရာ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ)၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းနှင့်အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်း မှအပဖြစ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများ၏ မှတ်ပုံတင်မှုအခြေအနေနှင့် အလုပ်သင်ကြားမှုခံယူနေသည့် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များအခြေအနေ၊ အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပ ဖြစ် သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသည့် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင် (၆) ဦးနှင့် ၎င်းတို့ကို အလုပ် သင်ကြား ပေးသည့် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၄) ဦး ကိစ္စ၊ အများပြည်သူ သို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပဖြစ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသည့် စာရင်းကိုင်အလုပ်သင်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောင်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၅) နှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၉) စာမေးပွဲကျင်းပနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအစီအမံများ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၄၅၊(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် - ၄၄ နှင့် ဒီပလိုမာ စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ် - ၄၁ (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၀ ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ၊ Stakeholders Consultation Workshop တွင် Stakeholders များ၊ ကထိကများ၏ အကြံပြုဆွေးနွေး ချက်များ၊ လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပြည့်မီ)၊ အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းနှင့်အများပြည်သူသို့စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းမှအပ ဖြစ်သည့် စာရင်းလုပ်ငန်းများမှ သတ်မှတ်ကာလ နောက်ပိုင်းတွင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် နောက်ကျဒဏ်ကြေးသတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ရန်ကိစ္စ၊ စာရင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းကိစ္စ စသည် တို့ကို အစီအစဉ်အတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များက အထွေထွေကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း

ဆွေးနွေးချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ က မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြည့်မြောက်အောင်မြင်စေရေးနှင့် စာရင်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။