ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

အာဆီယံစာရင်းကိုင်များအဖွဲ့ AFA နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီဆက်သွယ်မှု

၁။    အာဆီယံစာရင်းကိုင်များအဖွဲ့ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ် မတ်လက စတင်၍ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။  မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစ၍ အာဆီယံစာရင်းကိုင်များအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ပဓာန အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံနှင့် အရံအဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ ပါရှိ ပါသည်။

၂။    AFA Council Meeting ကို တစ်နှစ်(၄)ကြိမ် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် အလှည့်ကျကျင်းပပါသည်။ ၇၆ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစာရင်းကိုင်များအဖွဲ့ကောင်စီ အစည်းအဝေး ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက် အထိနှင့် ၁၀၅ ကြိမ်မြောက်  AFA ကောင်စီအစည်းအဝေး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်မှ (၁၄) ရက်အထိ များ အား မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါ သည်။ AFA Council Meeting နှင့် ညီလာခံ ကို AFA Primary Members နှင့် AFA Associate Member များမှ မပျက်မကွက် တက်ရောက် ရပါသည်။