ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

မူဝါဒ

၁။ စစ်ဆေးခြင်း၏မူဝါဒများမှာဥပဒေနှင့်အညီစာရင်းစစ်လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုအားပေးခြင်း၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ပကတိအခြေအနေ များအားမှန်ကန်စွာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးထိရောက်သည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်

၂။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရေး၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန် စေရေး၊ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးရေးအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည်နှင့် အညီထိရောက်စွာစစ်ဆေးဖော်ထုတ်၍ပြည်သူသို့အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရန်။

ရည်မှန်းချက်

၃။ စစ်ဆေးမှု၏ရည်မှန်းချက်မှာကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောအစိုးရပေါ်ပေါက် လာစေရန်ပြည်သူလူထုဆန္ဒသဘောထားကိုအလေးထားပြီးစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအရည် အသွေးပြည့်မီစွာနှင့်ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ထမ်းဆောင်သွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

တန်ဖိုးများ

၄။ တန်ဖိုးများ(Core Values) မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

  •  ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု
  •  လွတ်လပ်မှုနှင့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု
  •  အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု
  •  လျှို့ဝှက်စောင့်ထိန်းမှု
  • လုံ့လစိုက်ထုတ်၍ သတိသမ္ပဇာဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မှု
  •  ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်တင်၍ဆောင်ရွက်မှု

လုပ်ငန်းစဉ်

၅။ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် စစ်ဆေးရေးစီမံချက်၊ သုံးလပတ် စစ်ဆေးရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများကို မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လစဉ်လုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ၊ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာများဖြင့် စိစစ် သုံးသပ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(ခ) ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် သင်ကြားပို့ချမှု စီမံချက်များ ရေးဆွဲ၍ အခြား ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအတွက် အခြေခံအဆင့် စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း၊ အလယ်အလတ် အဆင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့် စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပြီး ဤရုံးနှင့်တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ဝန်ထမ်းများအတွက် စာရင်းစစ်များ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း၊ စာရင်းစစ်မှူးများ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ၊ မြို့နယ်စာရင်းစစ်အရာရှိ၊ ခရိုင်စာရင်းစစ်အရာရှိ / လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ မွမ်းမံသင်တန်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ၊ ဌာနတွင်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက် ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် စာရင်းပညာကျွမ်းကျင်သူနှင့် စာရင်း ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နေပြည်တော် သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) နှင့် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း များကို လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း) ၊ (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းများ နှင့် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) ၊ (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းများကို လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက် ရှိပါသည်။

(ဂ) E-Government လုပ်ငန်းစဉ်အား အရှိန်အဟုန်မြှင့် တိုးချဲ့ အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ရန် ဖြစ်ပါ သည်။ (အစိုးရ ဌာနအချင်းချင်း လုပ်ငန်း ကိစ္စရပ်များကို အွန်လိုင်းမှ တဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အား တိုးချဲ့ အကောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။)

စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်

၆။ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေပါ တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်သည် ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်များ၊ စာရင်းစစ်ရုံး အဆင့်ဆင့်ရှိ စာရင်းစစ် အရာရှိများအား လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေ ပါသည်။

၇။ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေးဆွဲပြုစုထားသော စာရင်းများတွင် မသမာမှုနှင့် မှားယွင်းမှု (Fraud and Error) ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပြီး စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း ထွန်းကား တိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာလည်း မသမာမှုနှင့် မှားယွင်းမှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင် စစ်ဆေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းက တင်ပြသည့် ငွေရေးကြေးရေး သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းများဖြစ်သော ထုတ်လုပ်မှု၊ အရောင်းအဝယ် အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့် လက်ကျန် ရှင်းတမ်းများကို စစ်ဆေးပြီး ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းများပါ ဖော်ပြချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရေးဆွဲသော စာရင်းများဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ အခြေအနေ (Operational Result ) နှင့် မတည်ငွေရင်းအခြေအနေ (Capital Position on Financial Condition) များကိုသင့်တင့် လျောက်ပတ် စွာ ဖော်ပြခြင်း ပြု/မပြု စာရင်းစစ် ထင်မြင်ယူဆချက်ပေးရန် သာမက အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များသည် နိုင်ငံတော် နှင့် ပြည်သူ့အတွက် မည်သည့် အတိုင်းအတာ ပမာဏ အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို စိစစ် သုံးသပ်နိုင်အောင် စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် စာရင်းမှတ်တမ်း အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးခြင်း သာမက လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းပါ အကျုံးဝင်ပါသည်။

၈။ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက အောက်ဖော်ပြပါ စစ်ဆေးခြင်း အမျိုးအစား(၃)မျိုး ဖြင့် စစ်ဆေးပါသည် -
(က) အဖွဲ့အစည်း၏ ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများသည် အများလက်ခံ ကျင့်သုံးနေသည့်မူများ နှင့်လိုက်နာပြီး အစဉ်တစိုက် ရေးဆွဲထားခြင်း ဟုတ်မဟုတ် နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ အခြေအနေနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေတို့ကို သင့်တင့် လျောက်ပတ်စွာ ဖော်ပြခြင်းပြု/မပြု စာရင်းစစ် ထင်မြင်ယူဆချက် ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း” (Financial Audit)

(ခ) အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် လူ(ဝန်ထမ်း)၊ ငွေကြေး(ဘဏ္ဍာရေး)နှင့် ပစ္စည်းစသော စွမ်းအားစုများကို ခြိုးခြံ ချွေတာပြီး စွမ်းဆောင် ရည် ပြည့်ဝစွာဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုခြင်းရှိမရှိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ဆေးခြင်း” (Performance and Operational Audit)

(ဂ) အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းနှင့် ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့်များ ကို “လိုက်နာမှု ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း” (Compliance Audit)

၉။ အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း၊ လိုက်နာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု စစ်ဆေးခြင်း (ခြိုးခြံမှု၊ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝမှု၊ ထိရောက်အောင်မြင်မှု စစ်ဆေးခြင်း) အမျိုးအစား အားလုံးကို ပေါင်းစည်းပြီး အဖွဲ့အစည်းတွင် ရှိပြီးဖြစ် သည့် လူ(ဝန်ထမ်း)၊ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်း စသော စွမ်းအားစုများကို ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းဘောင်အတွင်း ခြိုးခြံချွေတာပြီး စွမ်းဆောင် ရည် ပြည့်ပြည့်၀၀ဖြင့်ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်အောင် စီမံခန့်ခွဲ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ့အတွက် မည်သည့်အတိုင်းအတာ ပမာဏထိ အကျိုး သက်ရောက်သည်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “ဘက်စုံစစ်ဆေးခြင်း” (Comprehensive Audit)ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၁၀။ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးက အသုံးပြုသည့် စစ်ဆေးသည့် စနစ်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ပုံ (System and Function of Audit) မှာ ပုံမှန် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် စစ်ဆေးခြင်း (Regular of Annual Audit)၊ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ် အလိုက်စစ်ဆေးခြင်း (Functional Audit/ Specialized Audit or Audit in Depth) နှင့် တာဝန်ပေးချက်အရ စစ်ဆေးခြင်း (Audit of Special Assignment on Duty) တို့ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် စာရင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာများကို ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန် စွာ ပြုစု တင်ပြနိုင်စေရေးနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို သက်ဆိုင်ရာမှ အရေးယူဆောင်ရွက်ရာ၌ မြန်ဆန်သွက်လက်စေရေး အတွက် စာရင်းစစ် လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း Audit Winding-Up ကို ဆောင်ရွက်ပြီး စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို ရေးသား၍ ထုတ်ပြန်ပေးပို့ပါသည်။

၁၁။ စာရင်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွင် လွတ်လပ်မှု (Independence) သည် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာ စစ်ဆေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ သီးခြား လွတ်လပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်း တာဝန်မှ ခွဲခြားထားရပါသည်။ သို့မှသာ စစ်ဆေးမှုကို စစ်ဆေးရမည့်အဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်မှုမှ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို နိုင်ငံတော် နှင့်ပြည်သူ့အကျိုးကို ရှေ့ရှုလျက် သက်ဆိုင်ရာသို့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ တင်ပြ အစီရင်ခံနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးရေး ရည်ရွယ်ချက်များလည်း ထိရောက်အောင်မြင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ စစ်ဆေးရေးတာဝန်များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို ခွဲခြား မထားဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ် ကို စစ်ဆေးရေးပိုင်းတွင် တာဝန်ပေးမည်ဆိုပါက မိမိ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိမိ အားပြန်လည်စစ်ဆေးစေသည့်သဘော သက်ရောက်သွား နိုင်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် စာရင်းစစ်၏ လွတ်လပ်မှု (Principle of Indepenence of Audit) သဘောတရား အရပင်လျှင် စာရင်းစစ်များအား ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ငွေရေးကြေးရေး၊ စာရင်း ပြုစုရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၌ ယာယီပင်ဖြစ်စေ တာဝန်ပေးအပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း မပြုသင့်ပါ။ သို့မှသာလျှင် Conflict of interest ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး Indepenence ကို ထိန်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။ ထို့အပြင် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းသည် စစ်ဆေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဖွဲ့စည်းထားရှိသည့် ဌာနတွင်း စာရင်းစစ် (Internal Audit) လုပ်ငန်းမှ သီးခြား ဖြစ်ပါသည်။ ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်မှာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း (Management) က ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဌာန ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဆေးစဉ် ကာလအတွင်းမှာပင် မေးမြန်းချက်များကို ရှင်းလင်း ဖြေကြားရန်နှင့် စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များအပေါ် လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ပေးပို့ ပါသည်။ အစီရင်ခံ ထုတ်ပြန်ပြီးသည့်အခါတွင်လည်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို သင့်လျော်သည့်ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ဖြေကြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၄။ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းကို အပြစ်ရှာသည့်သဘောဟု လွဲမှား ယူဆနိုင်ပါသည်။ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပြစ်ရှာရန်မဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့ အစည်း များ၏ လုပ်ငန်းများ ပိုမို ထိရောက်အောင်မြင်စေရန် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေများကို တိုးမြှင့်ရှာဖွေ ရရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတော်မှ ခွဲဝေပေးသည့် ဘဏ္ဍာ ငွေများကို အလေအလွင့်မရှိ စနစ် တကျ ထိရောက်စွာ သုံးစွဲစေရန်တို့အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် စည်းမျဉ်းမကျနမှု များနှင့် ဌာနတွင်းကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အားနည်းချက်များကို အချိန်မီ ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွား လျော့နည်းစေမှုကို ကြိုတင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုး စီးပွားကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်း ရရှိစေနိုင်ပါသည်။

၁၅။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ ဥပဒေပုဒ်မ(၄) အရ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် သည် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီဥက္ကဌဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်(၁၆) ဦးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ၏ သက်တမ်းသည် (၄)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

၁၆။ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီဥပဒေပုဒ်မ(၇) အရ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်း ကောင်စီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက စာရင်းပညာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံဉာဏ်များတောင်းခံပါ က အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊

(ခ) စာရင်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဒီပလိုမာ ၊ အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ဂ) စာရင်းပညာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လက်တွေ့သင်ကြားပေးရေး အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်လုပ်သက် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်သည့် စာရင်းကိုင် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊

(ဃ) နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ စာရင်းပညာဆိုင်ရာ လက်မှတ်နှင့် ဘွဲ့များကို စိစစ်အသိအမှတ် ပြုခြင်း၊ ယင်းသို့ အသိအမှတ်ပြုသည့် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရရှိထားသည့် နိုင်ငံသား များအား မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊

(င) သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မှတ်ပုံတင်အရာရှိအဖြစ် ခန့်ထားခြင်း၊ ယင်း၏ တာဝန် ဝတ္တရားများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

(စ) စာရင်းပညာ ခေတ်မီတိုးတက်စေရေးကို ရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာရင်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်နှင့် သင်တန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကို ကောင်စီဝင်များနှင့် အခြား သင့်လျော်သော နိုင်ငံသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

(ဇ) စာရင်းကိုင် အလုပ်သင်ကြားပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမည်စာရင်း ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို စာရင်းကိုင် အလုပ်သင် နှင့် သင်တန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအား လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊

(ဈ) ဤဥပဒေအရ ဖွင့်လှစ်သော စာရင်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချမှု အဆင့်မီ၊ မမီ လိုအပ်သလို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊

(ည) လိုအပ်သော ကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ ယင်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များ၏ တာဝန် များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

(ဋ) စာရင်းပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ဌ) တာဝန်ပျက်ကွက်သော သို့မဟုတ် စာရင်းပညာရှင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ဖောက်ဖျက်သော ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကို အရေးယူခြင်း၊

(ဍ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များ ထမြောက်အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၇။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အာဆီယံ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း၊ အာဆီယံ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုတို့တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီဥပဒေ (၁၉၉၄) အား အစားထိုး ပြင်ဆင်မည့် ဥပဒေမူကြမ်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

၁၈။ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများသည် အဓိကအားဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွား တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် မွန်မြတ်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေကြ သည်ဖြစ်ရာ၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ တာဝန်မှာ ယင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ လမ်းစဉ်နှင့် ရည်မှန်းချက်များမှ တိမ်းစောင်း မသွားစေရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကူညီတည့်မတ်ထောက်ပံ့ဆာင်ရွက် ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိရာတွင် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Good Governance) နှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရ(Clean Government) ပေါ်ပေါက်စေရန် ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် အလေးထားပြီး စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အညီ သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။