လက်ရှိ

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်

ဦးမော်သန်း
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဦးမော်သန်း

မွေးသက္ကရာဇ်

 ၂၈.၈.၁၉၃၉

ကျား/မ

 ကျား

မွေးဖွားရာဇာတိ

 မုံရွာမြို့ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ပညာအရည်အချင်း

 B.Com, B.L, CPA, FCMA, CGMA, MBA, Mphil, PGDIM, Dipl.GEP, Dip.French

ရာထူး/အလုပ်အကိုင်

 ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

 ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊
နေပြည်တော်
 email:AUDITORGENERAL@mptmail.net.mm, oagmac@gmail.com
 တယ်လီဖုန်း-၀၆၇-၄၀၇၂၈၄၊ ဖက်(စ်)-၀၆၇-၄၀၇၃၃၉

ပညာဆည်းပူးခဲ့သော တက္ကသိုလ်များ

 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (B.Com, B.L)

 လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA)

 FCMA, CGMA (London)

 အက်စတန်တက္ကသိုလ် (MBA, MPhil)

 IMI(New Delhi)(PGDIM)

 ILO Centre (Dipl.GEP)

 ရန်ကုန်ဘာသာခြားသိပ္ပံ IFL (Dip.French)

လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသော အလုပ်အကိုင်များ

 အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

 နာယက၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကောင်စီ

 အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ

 ဘုတ်အဖွ့ဲဝင်၊ အခွန်ကောက်ခံမှု စိစစ်ကြပ်မတ်ရေးဘုတ်အဖွ့ဲ

 ဒါရိုက်တာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

အခြားလက်ရှိတာဝန်များ

 ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ

 အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်