မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်

 ဒေါ်ခင်အေးဆွေ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

 ဒေါ်ခင်အေးဆွေ

မွေးသက္ကရာဇ်

၁၇.၈.၁၉၅၆

ကျား/မ

မွေးဖွားရာဒေသ

အမ်းမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်

ဘွဲ့

B.Com, CPA

တာဝန်

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဝါသနာ

----------

တယ်လီဖုန်းနံပါတ်(ရုံး)                       (အိမ်)

၀၂-၂၈၄၄၈၃၂ ၀၂-၂၈၄၇၈၀၄

----------

ပညာအရည်အချင်း

----------

B.Com, CPA

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်ထမ်းဆောင်သည့်ရာထူးတာဝန်

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ

စာရင်းပညာရှင်

ရာထူးတာဝန်

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်ရာထူး

----------

တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်