မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ုဳပ္ရံုး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး
လမ္း ၃၀ ၊ ၆၈ x ၇၀ ၾကား ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးျမိဳ႕
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
ဖုန္း :  ၀၂-၃၉၂၇၆
ဖက္စ္: ၀၂-၃၀၀၂၉

 ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး

ေဒၚသိန္းသိန္းဦး ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္း     :   ၀၂-၃၉၂၇၆
မိုဘိုင္း  :   ၀၉-*******

ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား

စဥ္ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္ရုံးမ်ား
  ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္
  (၁) ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္
  မိတၳီလာခရိုင္
  (၁) မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၄) သာစည္ၿမိဳ႕နယ္
  မႏၲေလးခရုိင္
  (၁) မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
  (၅) အမရပူရၿမိဳ႕နယ္
  (၆) ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္
  (၇) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္
  ျမင္းျခံခရိုင္
  (၁) ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္
  (၃) ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္
  (၄) ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္
  (၅) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္
  ရမည္းသင္းခရုိင္
  (၁) ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္
  ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္
  (၁) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္
  (၂) ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္
  (၃) မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္
  (၄) မတၱရာၿမိဳ႕နယ္
  (၅) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္
  ေညာင္ဦးခရုိင္
  (၁) ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္